Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam kiểm tra công tác cán bộ tại Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam
Cập nhật: 13:30 10/09/2020
Trong 3 ngày, từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 9 năm 2020, Đoàn kiểm tra số 3 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã kiểm tra công tác cán bộ tại Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.

Đây là hoạt động thường niên của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhằm đánh giá hiệu quả thực hiện việc phân cấp quản lý cán bộ theo Quyết định 1584/QĐ-TLĐ ngày 16 tháng 10 năm 2019 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, qua đó kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý các khuyết điểm, vi phạm của các cơ quan, đơn vị và các cá nhân, đảm bảo công tác tổ chức, cán bộ được thực hiện đúng quy định; nâng cao hiệu quả, đảm bảo kỷ luật, góp phần thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng trong công tác quản lý cán bộ, đồng thời kịp thời sửa đổi, bổ sung các quy định trong phân cấp quản lý cán bộ Công đoàn các cấp cho phù hợp với thực tiễn, tạo sự chủ động, kịp thời, chặt chẽ, hiệu quả cho cấp Công đoàn ngành trung ương, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn, đồng thời hoàn thiện mô hình tổ chức của Công đoàn Việt Nam theo hướng tập trung củng cố tổ chức, hoạt động công đoàn theo ngành, nghề phù hợp với quy định trong Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

Tại buổi làm, Công đoàn Tổng công ty đã báo cáo các kết quả tích cực trong công tác xây dựng đội ngũ cán bộ với những chuyển biến rất tích cực, đổi mới, đi vào nề nếp và chặt chẽ hơn; việc giới thiệu ứng cử, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng, thực hiện chính sách đối với cán bộ đã bám sát tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình theo quy định của Tổng Liên đoàn và Chính phủ. Chất lượng đội ngũ cán bộ đã từng bước được nâng lên; đại bộ phận cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cấp Công đoàn Tổng công ty đã được quy hoạch theo nhiệm kỳ, được rà soát hàng năm. Công tác đào tạo, bồi dưỡng đã góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ đảm bảo chất lượng, số lượng; 100% đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp Ban của Công đoàn Tổng công ty đều là đảng viên, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức, lối sống trong sạch, gương mẫu, có năng lực, cơ bản đáp ứng cơ bản yêu cầu của phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn Tổng công ty trong tình hình mới.

Phát biểu tại Hội nghị công bố quyết định kiểm tra, đồng chí Lê Phan Linh - Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty khẳng định công tác kiểm tra của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đối với các Công đoàn ngành, Công đoàn Tổng công ty và các đơn vị trực thuộc là hết sức cần thiết trong thời điểm các Công đoàn ngành đang quyết liệt đổi mới nội dung và phương pháp hoạt động  phù hợp với mô hình SXKD mới của các tập đoàn, Tổng công ty sau khi chuyển sang công ty cổ phần và thoái vốn nhà nước. Bên cạnh đó, đồng chí cũng nêu ra một số quy định trong công tác cán bộ Công đoàn không còn phù hợp, còn bất cập, gây khó khăn trong việc thực hiện chế độ, chính sách cho cán bộ công đoàn, đặc biệt cán bộ chuyên trách. Đồng chí đánh giá công tác kiểm tra, giám sát của Tổng Liên đoàn không những để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý những thiếu sót trong công tác cán bộ, mà còn giúp cho đơn vị được kiểm tra nâng cao nhận thức, trách nhiệm và nghiệp vụ công tác, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác cán bộ nhằm xây dựng tổ chức Công đoàn Tổng công ty ngày càng phát triển vững mạnh./.

Nguồn tin: Công đoàn TCT   |   Tác giả: LVT
TIN CÙNG DANH MỤC
Cuộc thi ảnh "Nét đẹp công đoàn cơ sở ngành Hàng hải năm 2020": Nét đẹp lao động thuyền viên đã được ghi nhận
Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam: Thi đua phải gắn liền với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh với mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể
Những góp ý có lợi cho đất nước, có lợi cho nhân dân phải tiếp thu tối đa
Thông báo về Cuộc thi ảnh "Nét đẹp công đoàn cơ sở ngành Hàng hải năm 2020" trên mạng xã hội Facebook
Hội nghị chấm điểm thi đua Khối 9 Công đoàn Tập đoàn, Tổng công ty năm 2020
Tuyên truyền quy định kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ
Tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Nghị quyết của Chính phủ hỗ trợ người dân bị thiệt hại nhà ở do thiên tai
Cần bước đột phá trong chính sách hỗ trợ doanh nghiệp
Tấm lòng cán bộ, CNVCLĐ, đoàn viên công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam hướng về miền Trung thương yêu
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 11/2020
Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).
Dịch COVID-19: WHO quan ngại tốc độ gia tăng các ca mắc mới
CẬP NHẬT bão số 9: Giật cấp 14 khi đổ bộ, giữ nguyên rủi ro cấp 4
CẬP NHẬT bão số 9: Bão chuẩn bị đổ bộ
Page 1 of 58 (867 items)Prev[1]23458Next