Hội nghị Ban chấp hành Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam lần thứ Sáu: Nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn cơ sở, phấn đấu hoàn thành kế hoạch SXKD từng doanh nghiệp và Tổng công ty.

Đăng: 15:17 13-07-2020  |   Tác giả: LVT  |   Nguồn: Công đoàn TCT

Ngày 9/7/2020, Ban Chấp hành Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam họp Hội nghị lần thứ Sáu nhằm sơ kết hoạt động Công đoàn 6 tháng đầu năm 2020 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020.

Các đồng chí Đinh Anh Tú - Phó bí thư Thường trực Đảng ủy, đồng chí Đỗ Hùng Dương, Nguyễn Đình Chung - thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty dự Hội nghị.


Hội nghị đã thảo luận, đánh giá kết quả phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn Tổng công ty 6 tháng đầu năm, triển khai chương trình công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020; xem xét kết quả hoạt động của Ủy ban kiểm tra 6 tháng đầu năm, chương trình công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 6b của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn về công tác vận động nữ CNVCLĐ thời kỳ CNH-HĐH đất nước và Chỉ thị 03/CT-TLĐ của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn về tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" trong nữ CNVCLĐ giai đoạn 2010 - 2020; bầu bổ sung Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Tổng công ty.


Hội nghị đã thống nhất đánh giá: 6 tháng đầu năm 2020 hoạt động Công đoàn Tổng công ty mặc dù gặp rất nhiều khó khăn do tác động của đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động SXKD của nhiều doanh nghiệp. Tuy nhiên các cấp công đoàn Tổng công ty đã tích cực chủ động đồng hành cùng lãnh đạo doanh nghiệp đã vận động người  lao động đồng tâm, hợp lực, nỗ lực vượt khó, năng động sáng tạo vừa tổ chức phòng chống dịch hiệu quả, vừa duy trì hoạt động SXKD, hỗ trợ kịp thời cho lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid, đảm bảo việc làm, đời sống cho người lao động.

Các hoạt động, phong trào tiêu biểu, nổi bật 6 tháng đầu năm 2020:

1. Các cấp công đoàn đã tích cực, chủ động tham gia có hiệu quả công tác phòng chống dịch Covid-19, đảm bảo an toàn cho người lao động; tham gia duy trì, ổn định sản xuất trong điều kiện dịch bệnh và giãn cách xã hội.

2. Phối hợp với chuyên môn phát động phong trào thi đua “Lao động và quản lý giỏi, lao động sáng tạo” với khẩu hiệu hành động "Đổi mới, sáng tạo, năng suất, hiệu quả", nỗ lực vượt khó, phát triển sản xuất kinh doanh.

Mặc dù bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid, song kết quả hoạt động SXKD sáu tháng đầu năm 2020 toàn Tổng công ty vẫn đạt kết quả khả quan:

         - Tổng sản lượng vận tải biển ước đạt gần 10 triệu tấn, bằng 51% kế hoạch.

 - Tổng sản lượng hàng hoá thông qua cảng ước đạt 52 triệu tấn, bằng 48% kế hoạch.

- Tổng doanh thu đạt gần 5.000 tỷ, bằng 48% kế hoạch

- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 169,92 tỷ đồng

3. Hỗ trợ cho hơn 300 người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid, tham gia hỗ trợ nhân dân các địa phương, đơn vị các trang thiết bị phòng chống dịch; kịp thời khen thưởng cho 20 tập thể, 27 cá nhân có đóng góp tích cực trong công tác phòng chống dịch Covid - 19 với tổng số tiền 52 triệu đồng.

4. Phối hợp với chuyên môn thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, tổ chức tốt hội nghị người lao động; sửa đổi kịp thời các TƯLĐTT.

5. Triển khai thiết thực và có hiệu quả Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ; phối hợp với LĐLĐ tỉnh Bình Định tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2020.

6. Triển khai Tháng hành động vì trẻ em, tổ chức Chương trình "Thắp lửa trái tim" tại 3 miền cho 174 cháu bị dị tật bẩm sinh, con CNLĐ khó khăn; tiếp tục hỗ trợ hàng tháng cho 60 cháu bị nhiễm chất độc đi-ô-xin, dị tật bẩm sinh với tiền 500.000 - 1.000.000 đồng/cháu/tháng; hỗ trợ xây mới 05 nhà Mái ấm công đoàn với số tiền 190 triệu đồng cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn.

7. Tổ chức Hội nghị Tôn vinh thuyền viên lần thứ I - năm 2020, tôn vinh 60 thuyền viên tiêu biểu của 14 doanh nghiệp vận tải biển, hỗ trợ cho 106 thuyền viên bị ảnh hưởng bởi dịch Covid.

8. Nâng cao hiệu quả của Dự án Nâng cao chất lượng thuyền viên Việt Nam cùng với Công đoàn thủy thủ Nhật Bản với 01 lớp dài hạn và 06 lớp ngắn hạn.

9. Thành lập công đoàn cơ sở Nosco Shipyard với 232 đoàn viên; phát triển mới được 89 đoàn viên.

10. Đảm bảo nguồn kinh phí phục vụ các hoạt động phong trào của từng đơn vị và của toàn hệ thống; hỗ trợ kinh phí cho các đơn vị khó khăn để tổ chức hoạt động.

 

Phát biểu với Hội nghị, đồng chí Đinh Anh Tú - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Tổng công ty đánh giá cao vai trò của Công đoàn Tổng công ty trong công tác tham gia phòng chống dịch Covid, trong việc tham gia tổ chức thành công đại hội Đảng cấp cơ sở, trong việc tham gia tìm kiếm các giải pháp tháo gỡ khó khăn, phát triển SXKD, kịp thời hỗ trợ người lao động gặp khó khăn...Các phong trào, hoạt động của tổ chức Công đoàn Tổng công ty đã tạo ra sự đoàn kết, chung sức, đồng lòng, sự sẻ chia với doanh nghiệp để duy trì, phát triển SXKD. Đồng chí đề nghị, 6 tháng cuối năm 2020, các cấp công đoàn cần tiếp tục đồng hành với doanh nghiệp tìm kiếm các giải pháp thúc đẩy SXKD, tái cơ cấu lại doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả điều hành, quản lý; tham gia tuyên truyền, làm tốt công tác tư tưởng cho NLĐ; tổ chức tốt phong trào thi đua yêu nước lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Phát huy những kết quả đạt được, trên cơ sở bám sát Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội V Công đoàn Tổng công ty, tập trung vào 3 khâu đột phá của nhiệm kỳ 2018 - 2023, đề ra 11 nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2020, với mực tiêu phấn đấu hoàn thành kế hoạch SXKD từng doanh nghiệp và Tổng công ty, đảm bảo việc làm, thu nhập và phúc lợi cho người lao động, xây dựng và phát triển tổ chức công đoàn ngày càng lớn mạnh./.