Hội nghị Người lao động năm 2020 Công ty TNHH Khai thác container Việt Nam: Người lao động và lãnh đạo doanh nghiệp đồng lòng vượt khó khăn, tiến tới ổn định và phát triển công ty

Đăng: 15:00 06-07-2020  |   Tác giả: NP  |   Nguồn: Công đoàn TCT

Ngày 03/7, Công ty TNHH Khai thác container Việt Nam đã tổ chức thành công Hội nghị Người lao động năm 2020.


Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Phạm Văn Hải - Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam. Đồng chí Bùi Thanh Lâm - Tổng Giám đốc Công ty, đồng chí Ngô Thị Kiều Hạnh - Chủ tịch Công đoàn Công ty đồng chủ trì hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo về tình hình SXKD, báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị NLĐ năm 2019, hoạt động công đoàn, chương trình công tác năm 2020.


Năm 2019 được đánh giá là năm hết sức khó khăn đối với công ty làm dịch vụ hàng hải do cả nguyên nhân chủ quan và khách quan dẫn đến một số chỉ tiêu đặt ra không được hoàn thành. Ban Lãnh đạo Công ty đã hết sức nỗ lực trong việc theo sát thực tế của đơn vị, nắm bắt xu hướng của thị trường, tăng doanh thu, cắt giảm chi phí, khắc phục tối đa những khó khăn, duy trì mối quan hệ với khách hàng truyền thống vừa tìm kiếm thêm khách hàng mới, sự đồng hành của Ban Chấp hành Công đoàn Công ty trong việc tham gia quản lý, làm tốt công tác tư tưởng cho người lao động cùng với sự đoàn kết, đồng lòng, chủ động, sáng tạo của tập thể cán bộ, nhân viên công ty nên việc làm, chế độ phúc lợi, đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động cơ bản được đảm bảo.

Trên cơ sở đánh giá nghiêm túc những tồn tại, hạn chế của năm 2019, các đại biểu tham dự Hội nghị đã thống nhất với kế hoạch SXKD năm 2020 của Công ty với những mục tiêu, chỉ tiêu, nhóm giải pháp hết sức cụ thể, quyết liệt, trong đó tập trung là cắt giảm chi phí, sắp xếp và bố trí lại nhân sự phù hợp với sản xuất kinh doanh, duy trì quan hệ với khách hàng cũ và tìm kiếm các khách hàng mới để đảm bảo hoàn thành mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2020 đã đề ra.


 Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Phạm Văn Hải đã chia sẻ những khó khăn mà doanh nghiệp đang phải đối mặt. Năm 2020 được đánh giá còn nhiều thử thách ở phía trước do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 tác động đến bức tranh thị trường nói chung. Ban Chấp hành Công đoàn cần chủ động, phối hợp với Ban Lãnh đạo Công ty làm tốt công tác tư tưởng với người lao động, chia sẻ với thực tế khó khăn và đồng lòng vượt khó, dần đi vào ổn định và phát triển SXKD; Đồng chí mong muốn Lãnh đạo Công ty cần tăng cường công tác đối thoại định kỳ tại nơi làm việc, đây cũng là cơ hội để lắng nghe NLĐ, quan tâm, sâu sát, nắm bắt tâm tư NLĐ để giải quyết kịp thời những phát sinh từ thực tiễn SXKD; đề nghị Công đoàn công ty phối hợp với lãnh đạo chuyên môn tập trung chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ, nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn, tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tăng cường công tác tuyên truyền đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước liên quan đến doanh nghiệp, tổ chức công đoàn và NLĐ đặc biệt là Bộ Luật Lao động sửa đổi năm 2019 để NLĐ hiểu rõ và thực hiện tốt, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị Người lao động năm 2020; đề nghị người lao động chia sẻ cùng doanh nghiệp, sáng tạo, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của công ty năm 2020, từ đó đảm bảo tiền lương và các chế độ phúc lợi cho người lao động./.