Đại hội Công đoàn Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh nhiệm kỳ 2017 - 2022

Đăng: 13:43 09-01-2018  |   Tác giả: LVT  |   Nguồn: Công đoàn Tổng công ty

Sáng ngày 5/01/2018, Đại hội Công đoàn Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh đã được long trọng tổ chức.

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí Lê Phan Linh - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam; đồng chí đ/c Đỗ Thị Linh Hường - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ninh; Đỗ Ngọc Khanh - Chủ tịch Hội đồng quản trị, đ/c Bùi Quang Đạo - Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty và 96 đại biểu đại diện cho gần 800 đoàn viên công đoàn Công ty.


Báo cáo của Ban Chấp hành Công đoàn Công ty tại Đại hội cho thấy, 5 năm qua đánh dấu sự chuyển đổi liên tục trong mô hình SXKD của Công ty, từ doanh nghiệp nhà nước sang công ty cổ phần và thoái hết vốn nhà nước. Tổ chức bộ máy, cơ cấu lao động, phương thức tổ chức, quản lý của Cảng Quảng Ninh đã có sự thay đổi lớn. Bên cạnh đó hoạt động SXKD của Cảng gặp nhiều khó khăn do sự cạnh tranh chia sẻ thị phần với nhiều cảng biển trong, ngoài khu vực; giá cước dịch vụ giảm mạnh, sự biến đổi khí hậu… đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động SXKD của Công ty, đến việc làm, tư tưởng của đoàn viên, người lao động.

Phát huy truyền thống đoàn kết, kiên cường, sáng tạo, vượt lên những khó khăn thử thách dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, sự quan tâm, tạo điều kiện của Hội đồng quản trị, cán bộ CNVCLĐ công ty đã phát huy nội lực, đổi mới tư duy, hành động, năng động sáng tạo thực hiện thành công cổ phần hóa doanh nghiệp, đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động, quản lý giỏi, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Hội đồng quản trị đề ra, giữ vững việc làm, thu nhập.

Hoạt động công đoàn công ty trong nhiệm kỳ qua đã có nhiều đổi mới nội dung và phương pháp hoạt động phù hợp với mô hình SXKD của doanh nghiệp từng giai đoạn. Công đoàn đã sâu sát với người lao động, làm tốt công tác tư tưởng đối với người lao động trong quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp, vận động đông đảo người lao động công ty mua cổ phần ưu đãi, thực hiện tốt công tác sắp xếp lại lao động, giải quyết chế độ chính sách thỏa đáng đối với lao động dôi dư. Đặc biệt hoạt động công đoàn sau quá trình nhà nước thoái vốn toàn bộ đã khẳng định được vai trò, vị thế của mình và sự tin tưởng của HĐQT Công ty. Công đoàn đã trở thành cầu nối giữa người lao động với lãnh đạo công ty, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp, góp phần giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa lợi ích của cổ đông và người lao động trong doanh nghiệp.

Các hoạt động của Công đoàn sau cổ phần hóa, đặc biệt sau khi thoái toàn bộ vốn nhà nước tiếp tục được duy trì và nâng cao chất lượng, hiệu quả: Công đoàn đã phối hợp với Tổng giám đốc công ty thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phối hợp cùng chuyên môn tổ chức Hội nghị người lao động đúng quy định; tham gia nghiên cứu, sửa đổi thỏa ước lao động tập thể, tham gia giám sát và xây dựng các quy định, các chế độ chính sách đối với người lao động. Kết quả từ năm 2013 đến năm 2017 đã thực hiện nâng lương cho 540 lượt người; nâng bậc nghề cho 707 lượt công nhân kỹ thuật; 238 lượt công nhân lao động được bồi dưỡng nâng cao tay nghề, bậc thợ; tham gia kiểm tra hiện trường nhắc nhở, động viên CNLĐ thực hiện nghiêm Nội quy lao động, chấp hành quy trình kỹ thuật  xếp dỡ, bảo quản hàng hóa, nâng cao năng suất, chất lượng đảm bảo an toàn vệ sinh lao động; phát động các phong trào thi đua lao động quản lý giỏi, tham gia tiếp thị, tìm kiếm khách hàng mới; khai thác, sử dụng có hiệu quả các phương tiện, thiết bị, nâng cao chất lượng dịch vụ để thu hút khách hàng, chủ hàng; phát triển đoàn viên, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh.

Đại hội đã xác định mục tiêu xuyên suốt nhiệm kỳ là: Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn, đồng hành cùng doanh nghiệp, vì việc làm, đời sống, xây dựng quan hệ lao động hài hòa ổn định tiến bộ trong doanh nghiệp, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động, xây dựng tổ chức công đoàn cơ sở vững mạnh vì sự ổn định và phát triển của doanh nghiệp.


Phát biểu tại Đại hội đồng chí Lê Phan Linh – Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty đã biểu dương và ghi nhận những thành tích đã đạt được của Công đoàn Công ty trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí đề nghị, để thực hiện tốt mục tiêu của Đại hội đề ra, Công đoàn Công ty cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, các chỉ tiêu cụ thể đã được Đại hội thông qua tới người lao động, xây dựng các Chương trình hành động cụ thể để thực hiện cho được Nghị quyết Đại hội, phù hợp với thực tiễn phong trào của đơn vị, trong đó cần tập trung vào các hoạt động thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; nâng cao chất lượng, hiệu quả của Hội nghị người lao động; thực hiện tốt văn hóa phòng ngừa tai nạn lao động; tham gia vào quá trình sắp xếp lại lao động; phối hợp với chuyên môn tổ chức đào tạo nâng cao trình độ, tay nghề chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho người lao động; tham gia rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế phối hợp hoạt động giữa Ban Chấp hành Công đoàn với Hội đồng quan trị, Tổng giám đốc; tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, trước mắt là các hoạt động trong dịp tết Nguyên đán Mậu Tuất sắp đến, thực hiện phát triển đoàn viên và xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh.


Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2017 – 2022 gồm 15 đồng chí, bầu 04 đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn Tổng công ty lần thứ V và 01 đại biểu dự Đại hội Liên đoàn Lao động Tỉnh Quảng Ninh.