Đại hội Công đoàn Chi nhánh Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam tại Hải Phòng khóa VII, nhiệm kỳ 2017 - 2022

Đăng: 14:08 18-07-2017  |   Tác giả: Ban Tổ chức  |   Nguồn: Công đoàn Tổng công ty

Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, ngày 13/07/2017 Công đoàn Chi nhánh Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam tại Hải Phòng đã tổ chức Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2017-2022.

Tới dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Phạm Văn Lin - Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam; đồng chí Đặng Mạnh Hà - Giám đốc Chi nhánh Tổng công ty Hàng hải Việt Nam tại Hải Phòng.


Đại hội đã được nghe báo cáo tổng kết công tác công đoàn nhiệm kỳ 2012-2017 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2017-2022 do đồng chí Đoàn Thị Phi Yến - Chủ tịch Công đoàn chi nhánh Tổng công ty Hàng hải Việt Nam tại Hải Phòng trình bày.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, hoạt động kinh doanh của Chi nhánh trải qua giai đoạn đặc biệt khó khăn. Từ một đơn vị vừa kinh doanh dịch vụ vận tải biển và dịch vụ hàng hải, do tác động của suy thoái kinh tế toàn cầu, sự suy thoái sâu của lĩnh vực vận tải biển đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị. Đơn vị đã phải thực hiện tái cơ cấu, thu hẹp lĩnh vực kinh doanh, chỉ tập trung chủ yếu vào kinh doanh dịch vụ khách sạn, nhà hàng với cơ sở vật chất được xây dựng từ năm 1998 đã xuống cấp, vốn lưu động hạn chế, cạnh tranh ngày càng gay gắt….đã ảnh hưởng đến đời sống việc làm, thu nhập của người lao động. Tuy nhiên, được sự quan tâm, hỗ trợ, chỉ đạo quyết liệt của Tổng Công ty, Công đoàn Tổng công ty, sự đổi mới, sáng tạo, quyết tâm của Ban lãnh đạo Chi nhánh, tinh thần đoàn kết, vượt khó vươn lên của toàn thể đoàn viên, người lao động, đơn vị từng bước ổn định và có bước phát triển. Bằng nhiều giải pháp, tận dụng mọi nguồn lực để mở rộng kinh doanh sang các lĩnh vực đại lý dịch vụ vận tải, dịch vụ Logistic, cho thuê văn phòng, xây dựng trung tâm hội nghị, cung ứng xăng dầu đã  tăng thêm doanh thu, tạo thêm việc làm, thu nhập cho người lao động.  

Hoạt động Công đoàn Chi nhánh trong nhiệm kỳ qua đã góp phần quan trọng trong công tác tái cơ cấu, ổn định sản xuất kinh doanh của đơn vị. Công đoàn đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, ổn định tư tưởng cho người lao động; tham gia cùng chuyên môn thực hiện tốt các chế độ chính sách cho người lao động khi đơn vị thực hiện tái cơ cấu; phối hợp với chuyên môn tổ chức các phong trào thi đua, vận động người lao động khắc phục khó khăn, không ngừng học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phát huy tính năng động, sáng tạo và nâng cao ý thức trách nhiệm trong công việc của người lao động; thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống vật chất tinh thần, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, hoàn thành kế hoạch đã đề ra.

Đại hội đề ra các chỉ tiêu cho nhiệm kỳ 2017-2022:

Chỉ tiêu phối hợp thực hiện: Phấn đấu tăng doanh thu của đơn vị từ 5-10%, đẩy mạnh các hoạt động chăm lo việc làm, đảm bảo tiền lương, thu nhập của người lao động; thực hiện tốt các chế độ chính sách cho người lao động.

Chỉ tiêu của tổ chức công đoàn thực hiện: 100% người lao động tham gia tổ chức công đoàn; 100% tổ công đoàn vững mạnh; 90% cán bộ công đoàn được đào tạo, bồi dưỡng.


Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Phạm Văn Lin - Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà tập thể đoàn viên, người lao động Chi nhánh Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam tại Hải Phòng đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí cũng nêu lên những thách thức đối với hoạt động kinh doanh và hoạt động công đoàn khi Chi nhánh thực hiện cổ phần hóa, chuyển đổi, mở rộng ngành nghề kinh doanh; các mục tiêu, phương hướng hoạt động của các cấp Công đoàn Tổng công ty trong năm 2017 “năm vì lợi ích của đoàn viên” và những năm tiếp theo. Đồng chí nhấn mạnh, để thực hiện được các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội đã đề ra, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty cần đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đẩy mạnh các phong trào thi đua  lao động, quản lý giỏi; phối hợp với chuyên môn tổ chức đào tạo nâng cao, đào tạo lại cho người lao động phù hợp với mô hình kinh doanh mới, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động người lao động để người lao động hiểu, ủng hộ chủ trương cổ phần hóa, tái cơ cấu doanh nghiệp, đồng thời thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với người lao động; tiếp tục thực hiện tốt chương trình “Nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn”, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh.

 Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn Chi nhánh Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam tại Hải Phòng khóa VII, nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 05 đồng chí.