Hội nghị người lao động Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ Hàng hải Hậu Giang

Đăng: 16:46 10-04-2017  |   Tác giả: NP  |   Nguồn: Công đoàn Tổng công ty

Ngày 07/4/2017 Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ Hàng hải Hậu Giang đã tổ chức thành công Hội nghị người lao động năm 2017.

            Đến dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Đặng Sâm - Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, đại diện lãnh đạo các ban tham mưu Tổng công ty, Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.


            Hội nghị đã thông qua các báo cáo: Kết quả sản xuất kinh doanh của công ty năm 2016, phương hướng năm 2017, báo cáo công tác Công đoàn Công ty năm 2016 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2017; tại hội nghị, các đại biểu đã thực hiện đối thoại trực tiếp với lãnh đạo doanh nghiệp và Ban Chấp hành Công đoàn công ty về việc thực hiện các chế độ chính sách, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển SXKD trong năm 2017.

            Là một doanh nghiệp mới tham gia thị trường vận tải và dịch vụ hàng hải với cơ sở hạ tầng đang trong quá trình đầu tư xây dựng, năng lực vận tải còn hạn chế. Tuy nhiên, được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát và kịp thời của Tổng công ty, Hội đồng thành viên và Ban lãnh đạo, sự phối hợp chặt chẽ có hiệu quả của BCH Công đoàn với chuyên môn trong việc triển khai các phong trào thi đua yêu nước cùng với tinh thần đoàn kết, sức mạnh tập thể của đội ngũ CBCNVLĐ Vinalines Hậu Giang nên hoạt động SXKD của công ty năm 2016 tiếp tục được duy trì ổn định và phát triển, kết quả cụ thể:

            Tổng doanh thu đạt 13.800 triệu đồng, đạt 104% so với kế hoạch năm.

            Lợi nhuận trước thuế đạt 1.960 triệu đồng, đạt 104% so với kế hoạch năm.

            Thu nhập bình quân của người lao động đạt 7,2 triệu đồng/ người/ tháng.


            Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đặng Sâm - Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đã thay mặt Tổng công ty, Công đoàn Tổng công ty biểu dương kết quả của tập thể cán bộ công chức viên chức lao động đã đạt được trong năm 2016. Đồng chí ghi nhận những thế mạnh và và chia sẻ những khó khăn, thử thách mà công ty đã và đang phải đối mặt, đồng thời cũng đề nghị lãnh đạo, người lao động công ty đoàn kết, với ý thức trách nhiệm, quyết tâm cao vì sự phát triển của doanh nghiệp. Công đoàn cần phối hợp với chuyên môn xây dựng đồng bộ các nội quy, quy chế quản lý nội bộ để đảm bảo lợi ích cao nhất của người lao động. Trong giai đoạn xây dựng cơ sở hạ tầng với việc triển khai 10 gói thầu trọng điểm chủ yếu phục vụ cảng tổng hợp rất cần sự điều hành linh hoạt của Ban điều hành, phát triển nguồn nhân lực; chuẩn bị cơ sở, thiết bị, công trình phụ trợ để phục vụ hoạt động khai thác cảng vào cuối Quý II/ 2017 và đặc biệt quan tâm công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ...phù hợp với tiềm năng kinh tế vốn có.

            Hội nghị đã thực hiện công tác khen thưởng năm 2016, thông qua Nghị quyết của Hội nghị và phát động phong trào thi đua năm 2017 với khẩu hiệu "Đồng lòng, sáng tạo, hợp tác, phát triển."./.