Công đoàn Tổng công ty gặp gỡ thuyền viên Vinalines Nha Trang

Đăng: 14:10 13-11-2015  |   Tác giả: Duy Thịnh  |   Nguồn: Công đoàn Tổng công ty

          Trước tình trạng khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Vinalines Nha Trang những năm vừa qua dẫn tới việc nợ lương thuyền viên kéo dài. Lãnh đạo Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, Công đoàn Tổng công ty đã chỉ đạo quyết liệt Vinalines Nha Trang để có giải pháp tháo gỡ khó khăn.


          Ngày 11/11/2015 tại Hải Phòng, lãnh đạo Tổng công ty, đồng chí Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Lê Phan Linh đã cùng lãnh đạo Công ty CP Vinalines Nha Trang gặp gỡ hơn 30 sỹ quan, thuyền viên tàu Âu Cơ 1 và Hoa Lư để trao đổi, giải quyết vấn đề nợ lương.


           Sau khi trao đổi, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của thuyền viên, bằng sự chia sẻ của cả hai bên, trước mắt Lãnh đạo Tổng công ty, Công đoàn Tổng công ty đã quyết định hỗ trợ để thanh toán một phần tiền lương cho thuyền viên của Vinalines Nha Trang.


           Về giải pháp tiếp theo lãnh đạo Tổng công ty, Công đoàn và thuyền viên thống nhất lộ trình thanh toán số nợ lương còn lại khi có nguồn chi trả từ bán, thanh lý tài sản Vinalines Nha Trang. Lãnh đạo Tổng công ty và Công đoàn Tổng công ty yêu cầu Công ty Vinalines Nha Trang rà soát, đánh giá, bố trí số sỹ quan thuyền viên có nguyện vọng tiếp tục đi tàu để ổn định cuộc sống./.