Bộ luật Lao động
Cập nhật: 06:36 28/11/2019
Bộ luật Lao động sửa đổi vừa được Quốc hội thông qua, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021, có một số thay đổi về hợp đồng lao động.
Cập nhật: 09:11 06/11/2014
Trả lời: 1) Trình tự hoà giải tranh chấp lao động cá nhân tại Hội đồng hoà giải lao động cơ sở và Hoà giải viên lao động:
Page 1 of 3 (24 items)Prev[1]23Next