Bộ luật Lao động
Cập nhật: 04:33 26/12/2019
Những quy lao động hiện nay chưa có những nội dung mới thì khi Bộ Luật Lao động 2019 chính thức áp dụng, doanh nghiệp phải tiến hành sửa đổi, bổ sung theo đúng quy định để bảo đảm quyền lợi cho người lao động
Cập nhật: 14:57 07/07/2021
Bộ luật Lao động sửa đổi vừa được Quốc hội thông qua, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021, có một số thay đổi về hợp đồng lao động.
Cập nhật: 09:11 06/11/2014
Trả lời: 1) Trình tự hoà giải tranh chấp lao động cá nhân tại Hội đồng hoà giải lao động cơ sở và Hoà giải viên lao động:
Page 1 of 4 (25 items)Prev[1]234Next