Luật Công đoàn
Cập nhật: 08:52 06/11/2014
Căn cứ Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và Quy định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về Công đoàn giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo, Uỷ ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn hướng dẫn trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo như sau?
Cập nhật: 08:50 06/11/2014
Quy trình kiểm tra tài chính, tài sản Công đoàn quy định trình tự, thủ tục tiến hành của mỗi cuộc kiểm tra, được quy định trên cơ sở các quy định chung của Nhà nước và Tổng liên đoàn Lao động ViệtNam.
Cập nhật: 08:48 06/11/2014
Kiểm tra công đoàn cùng cấp và cấp dưới khi tổ chức và đoàn viên có dấu hiệu vi phạm Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị và các quy định của công đoàn là nhiệm vụ của ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp do ủy ban kiểm tra các cấp chủ động, trực tiếp tiến hành theo quy trình sau đây:
Cập nhật: 08:47 06/11/2014
Kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn là trách nhiệm của ban châp hành, ban thường vụ công đoàn mỗi cấp, ủy ban kiểm tra có nhiệm vụ giúp đỡ ban chấp hành, ban thường vụ công đoàn từng cấp trong việc xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện việc kiểm tra theo sự lãnh đạo của ban châp hành, ban thường vụ công đoàn cùng cấp theo quy trình sau đây:
Cập nhật: 08:44 06/11/2014
Cập nhật: 08:44 06/11/2014
Câu 1: Quá trình hình thành Công đoàn Việt Nam?
Cập nhật: 08:43 06/11/2014
Câu hỏi: Chủ tịch Công đoàn cơ sở thường bận nhiều việc, ít có thời gian đi thăm hỏi mọi gia đình đoàn viên khi có việc hiếu, hỷ nên thường bị phê phán là không quan tâm đến đoàn viên, Chủ tịch Công đoàn cơ sở nên giải quyết tình huống trên như thế nào?
Page 1 of 2 (10 items)Prev[1]2Next