Hỏi đáp pháp luật
Cập nhật: 04:33 26/12/2019
Những quy lao động hiện nay chưa có những nội dung mới thì khi Bộ Luật Lao động 2019 chính thức áp dụng, doanh nghiệp phải tiến hành sửa đổi, bổ sung theo đúng quy định để bảo đảm quyền lợi cho người lao động
Cập nhật: 14:57 07/07/2021
Bộ luật Lao động sửa đổi vừa được Quốc hội thông qua, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021, có một số thay đổi về hợp đồng lao động.
Cập nhật: 09:57 06/11/2014
Thực hiện Nghị quyết liên tịch số 08/2009/NQLT/TLĐ-UBATGTQG ngày 7/8/2009 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia về đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đối với cán bộ, CNVCLĐ cả nước.
Cập nhật: 09:57 06/11/2014
Mục III Thông tư số 22/2008/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành ngày 15 tháng 10 năm 2008 hướng dẫn thực hiện chế độ ăn giữa ca trong các công ty Nhà nước có quy định:
Page 1 of 6 (44 items)Prev[1]23456Next