Khối dịch vụ và hàng hải
Cập nhật: 02:33 03/12/2019
Thực hiện công văn số 2225/TĐLT-HHVN-CĐHHVN ngày 30/9/2019 của Tổng giám đốc và Ban Thường vụ Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam về việc phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ SXKD năm 2019, Ban Lãnh đạo và Công đoàn Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải đã động viên toàn thể CBCNV thi đua lao động sản xuất, công tác, phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, chủ động, chuyên nghiệp nhằm phần đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty đề ra.
Cập nhật: 10:37 16/08/2019
Ngày 12/8 Công ty cổ phần Cung ứng và Dịch vụ kỹ thuật Hàng hải đã tổ chức Ngày An toàn lao động năm 2019 với chủ đề "An toàn lao động là trên hết".
Cập nhật: 09:56 19/04/2019
Ngày 16 tháng 04 năm 2019, Công đoàn Công ty cổ phần Vinalines Đình Vũ đã tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ I, nhiệm kỳ 2019 - 2023.
Cập nhật: 07:29 27/03/2019
Ngày 25/3/2019, Công ty TNHH Khai thác Container Việt Nam tổ chức thành công Hội nghị Người lao động năm 2019.
Cập nhật: 08:00 25/03/2019
Ngày 22/3/2019, Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô đã tổ chức thành công Hội nghị người lao động năm 2018.
Cập nhật: 07:11 27/12/2018
Thực hiện đợt phát động thi đua Quý IV phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2018 của Tổng Giám đốc và Ban Thường vụ Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, tập thể lãnh đạo, người lao động Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải (CMB) đã nỗ lực, đoàn kết hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2018 trước thời hạn 30 ngày.
Cập nhật: 01:02 20/12/2018
Theo báo cáo của Giám đốc và Ban Chấp hành Công đoàn ty Cổ phần Dịch vụ Công nghiệp hàng hải, tính đến ngày 12/11/2018, Công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.
Cập nhật: 08:05 30/11/2018
Ngày 29 tháng 11 năm 2018, Công đoàn Công ty cổ phần Xây dựng, Thương mại, Dịch vụ Cảng Sài Gòn đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018 - 2023.
Page 1 of 12 (90 items)Prev[1]234567101112Next