Top 40 Cuộc thi ảnh "Nét đẹp công đoàn và người lao động ngành Hàng hải mùa Covid" năm 2021
Những bức ảnh chân thực ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong lao động sản xuất, công tác phòng, chống dịch của NLĐ và Công đoàn đã được lựa chọn vào vòng chung khảo.