Tôn vinh 23 Công nhân lao động xuất sắc tiêu biểu tại Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày Thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019))