Văn bản pháp quy:
#
STT
Số hiệu[Filter]
Tên văn bản, tài liệu[Filter]
Ngày ban hành[Filter]
Tải về máy
  
v
 
  1 13Mẫu biên bản Đại hội công đoàn22/08/2017 Tải về máy
  2 12Mẫu biên bản kiểm phiếu22/08/2017 Tải về máy
  3 11Mẫu phiếu bầu cử22/08/2017 Tải về máy
  4 10Mẫu nguyên tắc, thể lệ bầu cử Ban Chấp hành Công đoàn22/08/2017 Tải về máy
  5 09Mẫu Báo cáo về việc cấu tạo Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Công đoàn22/08/2017 Tải về máy
  6 08Mẫu biên bản lấy phiếu giới thiệu nhân sự22/08/2017 Tải về máy
  7 07Mẫu hòm phiếu bầu cử tại Đại hội công đoàn các cấp22/08/2017 Tải về máy
  8 06Mẫu phiếu giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ22/08/2017 Tải về máy
  9 05Mẫu đề án chuẩn bị nhân sự ban chấp hành công đoàn22/08/2017 Tải về máy
  10 04Mẫu quyết định về việc phân bổ đại biểu dự Đại hội Công đoàn22/08/2017 Tải về máy
  11 03Mẫu quyết định về việc triệu tập đại biểu dự Đại hội công đoàn22/08/2017 Tải về máy
  12 02Mẫu tờ khai sơ yếu lý lịch nhân sự ban chấp hành khóa mới22/08/2017 Tải về máy
  13 01Mẫu Báo cáo thẩm trả tư cách đại biểu22/08/2017 Tải về máy
  14  DỰ THẢO ĐIỀU LỆ CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM KHÓA XII (SỬA ĐỔI, BỔ SUNG)28/07/2017 Tải về máy
  15 Số: 39 /KH-CĐHHVNKế hoạch tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội V Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam07/02/2017 Tải về máy