Văn bản pháp quy:
#
STT
Số hiệu[Filter]
Tên văn bản, tài liệu[Filter]
Thuộc danh mục[Filter]
Ngày ban hành[Filter]
Tải về máy
  
v
 
  1 Số 264/QHLĐTL-TLVề việc trả lương ngừng việc cho người lao động trong thời gian ngừng việc liên quan đến dịch bệnh Covid-19Văn bản pháp luật khác15/07/2021 Tải về máy
  2 Số 2242/LĐTBXH-TLĐ-PTMHướng dẫn tổ chức thực hiện vừa cách ly, vừa sản xuất kinh doanh trong Doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanhVăn bản pháp luật khác14/07/2021 Tải về máy
  3 Số 5522/BYT-MTMẫu Kế hoạch phòng chống dịch Covid-19 cho cơ sở sản xuất kinh doanh và mẫu cam kết phòng chống dịch tại khu nhà trọ cho người lao độngVăn bản pháp luật khác12/07/2021 Tải về máy
  4 Mẫu kế hoạch phòng chống dịch Covid-19Mẫu kế hoạch phòng chống dịch Covid-19 và các phương án xử trí khi có các trường hợp mắc Covid - 19Văn bản pháp luật khác12/07/2021 Tải về máy
  5 Tài liệu tuyên truyềnTài liệu tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày Thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam-Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2020)Văn bản pháp luật khác06/11/2020 Tải về máy
  6 số 51/CT-ĐUChỉ thị của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Hàng hải Việt Nam về lãnh đạo Đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam lần thứ V, Đại hội XII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023Văn bản pháp luật khác27/02/2017 Tải về máy
  7 Luật số: 95/2015/QH13BỘ LUẬT HÀNG HẢI NĂM 2015Văn bản pháp luật khác25/11/2015 Tải về máy
  8 Số 301/TCDS-TTGD ngày 04/6/2015Công văn hướng dẫn công tác truyền thông hưởng ứng các sự kiện năm 2015Văn bản pháp luật khác23/06/2015 Tải về máy
  9 Số 32/2011/TT-BLĐTBXH ngày 14/11/2011Thông tư Hướng dẫn thực hiện kiểm định kỹ thuật an toàn lao động các loại máy, thiết bị, vật ta, có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao độngVăn bản pháp luật khác16/11/2014 Tải về máy
  10 Số: 141/2011/TT-BTC ngày 20/10/2011Thông tư Quy định về chế độ thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng làm việc trong các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lậpVăn bản pháp luật khác16/11/2014 Tải về máy
  11 Số: 102/2011/NĐ-CP ngày 14/11/2011Nghị định Về bảo hiểm trách nhiệm trong khám bệnh, chữa bệnhVăn bản pháp luật khác16/11/2014 Tải về máy
  12 Số: 39/2011/TTLT-BYT-BTC ngày 11/11/2011Thông tư liên tịch Hướng dẫn thủ tục thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với người tham gia bảo hiểm y tế bị tai nạn giao thôngVăn bản pháp luật khác16/11/2014 Tải về máy
  13 Số: 08/CT-BGTVT ngày 17/10/2011Chỉ thị về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác vì sự tiến bộ phụ nữ trong ngành Giao thông vận tảiVăn bản pháp luật khác16/11/2014 Tải về máy
  14 Số: 1618/CT-KTNN ngày 17/10/2011Chỉ thị về việc tăng cường lỷ luật, kỷ cương trong hoạt động công vụ và nâng cao chất lượng kiểm toánVăn bản pháp luật khác16/11/2014 Tải về máy
  15 Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2010Thông tư số 32 Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệpVăn bản pháp luật khác16/11/2014 Tải về máy
  16 Số: 41/2009/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2009Thông tư 41 Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/01/2007 về hướng dẫn thực hiện thực hiện một số điều của Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 của chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội bắt buộcVăn bản pháp luật khác16/11/2014 Tải về máy
  17 Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/01/2007Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/01/2007 của Bộ lao động Thương binh và Xã hội Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xãVăn bản pháp luật khác16/11/2014 Tải về máy
  18 Thông tư Số: 08/2011/TT-BNV ngày 02/06/2011Thông tư Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2010 của Chính phủ quy định những người là công chứcVăn bản pháp luật khác16/11/2014 Tải về máy
  19 Số: 28 /2011/TT-BTC ngày 28 tháng 02 năm 2011Thông tư Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 và Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủVăn bản pháp luật khác16/11/2014 Tải về máy
  20  Luật Bảo hiểm y tếVăn bản pháp luật khác16/11/2014 Tải về máy