Văn bản pháp quy:
#
STT
Số hiệu[Filter]
Tên văn bản, tài liệu[Filter]
Thuộc danh mục[Filter]
Ngày ban hành[Filter]
Tải về máy
  
v
 
  1 Số 1360/HD-TLĐHướng dẫn công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở taị nơi làm việcVăn bản Tổng Liên đoàn28/08/2019 Tải về máy
  2 Số 2212/HD-TLĐHướng dẫn Xây dựng Dự toán tài chính công đoàn năm 2019Văn bản Tổng Liên đoàn06/11/2018 Tải về máy
  3 Số 1862/ QĐ-TLĐQuyết định về việc ban hành quy định về nguyên tắc xây dựng và giao dự toán tài chính công đoàn năm 2019Văn bản Tổng Liên đoàn06/11/2018 Tải về máy
  4 Quyết định số 1265/QĐ-TLĐvề việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định thẩm quyền và thủ tục xử lý kỷ luật trong tổ chức công đoàn kèm theo Quyết định số 493/QĐ-TLĐ ngày 09/3/2017 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.Văn bản Tổng Liên đoàn16/07/2018 Tải về máy
  5 Quyết định số 833/QĐ-TLĐQuy định giám sát trong tổ chức Công đoànVăn bản Tổng Liên đoàn17/04/2018 Tải về máy
  6 Số 64/HD-TLĐHướng dẫn khen thưởng thi đua chuyên đề "Xanh - Sạch - Đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao đông"Văn bản Tổng Liên đoàn10/01/2018 Tải về máy
  7 Số: 1784/HĐ-TLĐHướng dẫn xây dựng dự toán tài chính Công đoàn năm 2018Văn bản Tổng Liên đoàn06/11/2017 Tải về máy
  8 Số: 1780/QĐ TLĐQuyết định về việc ban hành Qui định về nguyên tắc xây dựng và dự toán tài chính công đoàn năm 2018Văn bản Tổng Liên đoàn26/10/2017 Tải về máy
  9 Quyết định số 1602/QĐ-TLĐQuyết định về việc ban hành Quy định hình thức xử lý kỷ luật trong tổ chức công đoànVăn bản Tổng Liên đoàn15/09/2017 Tải về máy
  10  DỰ THẢO ĐIỀU LỆ CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM KHÓA XII (SỬA ĐỔI, BỔ SUNG)Văn bản Tổng Liên đoàn27/07/2017 Tải về máy
  11 số 906/TLĐCông văn hướng dẫn phân phối nguồn thu tài chính công đoàn năm 2017Văn bản Tổng Liên đoàn12/06/2017 Tải về máy
  12 số 14/KH-TLĐKế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Đề án đầu tư xây dựng các thiết chế của Công đoàn tại khu công nghiệp, khu chế xuấtVăn bản Tổng Liên đoàn07/06/2017 Tải về máy
  13 Quyết định số 493/QĐ-TLĐQuyết định về việc ban hành quy định thẩm quyền và thủ tục xử lý kỷ luật trong tổ chức công đoànVăn bản Tổng Liên đoàn09/03/2017 Tải về máy
  14 Số 1616/HD-TLĐHướng dẫn xây dựng tài chính Công đoàn năm 2017 của Tổng Liên đoànVăn bản Tổng Liên đoàn19/10/2016 Tải về máy
  15 Số 09c/NQ-BCHNghị quyết của Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (Khóa XI) về điều chỉnh giảm tỉ trọng chi hành chính, hoạt động phong trào tại các cấp công đoàn để tạo nguồn kinh phí cho đầu tư xây dựng các thiết chế của Công đoàn phụ vụ đoàn viên, cônVăn bản Tổng Liên đoàn18/10/2016 Tải về máy
  16 Số 1699/QĐ-TLĐQuyết định ban hành Qui định về nguyên tắc xây dựng và giao dự toán tài chính công đoàn năm 2017Văn bản Tổng Liên đoàn18/10/2016 Tải về máy
  17 Số 627/HD-TLDHướng dẫn Công đoàn tham gia thực hiện Nghị định 63/2015/NĐ-CP ngày 22/7/2015 của Chính phủ quy định chính sách đối với người lao đông dôi dư khi sắp xếp lại công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữuVăn bản Tổng Liên đoàn04/05/2016 Tải về máy
  18  Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày Quốc tế Lao động 1/5Văn bản Tổng Liên đoàn15/04/2016 Tải về máy
  19 số 02/NQ-ĐCTNghị quyết của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam về đẩy mạnh đối thoại tại cơ sở khu vực doanh nghiệpVăn bản Tổng Liên đoàn17/11/2015 Tải về máy
  20 số 1499/HD-TLĐHướng dẫn Công đoàn tham gia tổ chức Hội nghị người lao động và xây dựng quy chế đối thoại tại doanh nghiệpVăn bản Tổng Liên đoàn21/09/2015 Tải về máy
Page 1 of 4 (79 items)Prev[1]234Next