Văn bản pháp quy:
#
STT
Số hiệu[Filter]
Tên văn bản, tài liệu[Filter]
Thuộc danh mục[Filter]
Ngày ban hành[Filter]
Tải về máy
  
v
 
  1 Tài liệu tuyên truyềnĐề cương tuyên truyền Bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026Văn bản Tổng Liên đoàn12/03/2021 Tải về máy
  2 11/HD-TLĐHướng dẫn xây dựng dự toán tài chính công doàn năm 2021 và điều chỉnh dự toán tài chính công đoàn năm 2020.Văn bản Tổng Liên đoàn01/10/2020 Tải về máy
  3 1355/QĐ-TLĐVề việc ban hành Qui điịnh về nguyên tắc xây dựng và giao dự toán tài chính công đoàn năm 2021.Văn bản Tổng Liên đoàn01/10/2020 Tải về máy
  4 Số 68/KH-TLĐKế hoạch Tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Bộ luật Lao động năm 2019.Văn bản Tổng Liên đoàn30/09/2020 Tải về máy
  5 Quyết định 684/QĐ-TLĐTổng Liên đoàn ban hành Quy trình kiểm tra, giám sát, xử lý kỷ luật và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công đoànVăn bản Tổng Liên đoàn08/06/2020 Tải về máy
  6 Quyết định 333/QĐ-TLĐCông đoàn giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại tố cáoVăn bản Tổng Liên đoàn28/02/2020 Tải về máy
  7 Số 07/NQ-TLĐNghị quyết về đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoànVăn bản Tổng Liên đoàn15/01/2020 Tải về máy
  8 Số 1610/QĐ-TLĐQuyết định về việc ban hành Qui định về nguyên tắc xây dựng và giao dự toán tài chính công đoàn năm 2020Văn bản Tổng Liên đoàn22/10/2019 Tải về máy
  9 Số 1360/HD-TLĐHướng dẫn công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở taị nơi làm việcVăn bản Tổng Liên đoàn28/08/2019 Tải về máy
  10 Số 2443/HD-TLĐHướng dẫn khen thưởng các chuyên đề của Tổng Liên đoàn Lao động Việt NamVăn bản Tổng Liên đoàn12/12/2018 Tải về máy
  11 Mẫu khen thưởng kèm theo Công văn 2443/HD-TLĐHướng dẫn khen thưởng các chuyên đề của Tổng Liên đoàn Lao động Việt NamVăn bản Tổng Liên đoàn12/12/2018 Tải về máy
  12 Số 2212/HD-TLĐHướng dẫn Xây dựng Dự toán tài chính công đoàn năm 2019Văn bản Tổng Liên đoàn06/11/2018 Tải về máy
  13 Số 1862/ QĐ-TLĐQuyết định về việc ban hành quy định về nguyên tắc xây dựng và giao dự toán tài chính công đoàn năm 2019Văn bản Tổng Liên đoàn06/11/2018 Tải về máy
  14 Quyết định số 1265/QĐ-TLĐvề việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định thẩm quyền và thủ tục xử lý kỷ luật trong tổ chức công đoàn kèm theo Quyết định số 493/QĐ-TLĐ ngày 09/3/2017 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.Văn bản Tổng Liên đoàn16/07/2018 Tải về máy
  15 Quyết định số 833/QĐ-TLĐQuy định giám sát trong tổ chức Công đoànVăn bản Tổng Liên đoàn17/04/2018 Tải về máy
  16 Số 64/HD-TLĐHướng dẫn khen thưởng thi đua chuyên đề "Xanh - Sạch - Đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao đông"Văn bản Tổng Liên đoàn10/01/2018 Tải về máy
  17 Số: 1784/HĐ-TLĐHướng dẫn xây dựng dự toán tài chính Công đoàn năm 2018Văn bản Tổng Liên đoàn06/11/2017 Tải về máy
  18 Số: 1780/QĐ TLĐQuyết định về việc ban hành Qui định về nguyên tắc xây dựng và dự toán tài chính công đoàn năm 2018Văn bản Tổng Liên đoàn26/10/2017 Tải về máy
  19 Quyết định số 1602/QĐ-TLĐQuyết định về việc ban hành Quy định hình thức xử lý kỷ luật trong tổ chức công đoànVăn bản Tổng Liên đoàn15/09/2017 Tải về máy
  20  DỰ THẢO ĐIỀU LỆ CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM KHÓA XII (SỬA ĐỔI, BỔ SUNG)Văn bản Tổng Liên đoàn27/07/2017 Tải về máy
Page 1 of 5 (89 items)Prev[1]2345Next