ComponentArt Rotator :: Demo version.

Please reload the page to continue with your evaluation.

You can purchase the full version here.
Phụ nữ ngành Hàng hải hăng say lao động. Họ đã, đang và sẽ nỗ lực để tự khẳng định chính mình bằng cả trái tim và khối óc để xứng đáng với danh hiệu "Giỏi việc nước, đảm việc nhà".
Thực hiện chương trình công tác của Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Cảng Hải Phòng năm 2019, hướng tới kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930-20/10/2019); kỷ niệm 70 năm thành lập Ban cán sự phụ nữ lao động tiền thân của Ban nữ công ngày nay; chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống Công nhân Cảng (24/11/1929-24/11/2019).
Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định “Non sông gấm vóc Việt Nam đều do Phụ nữ ta, trẻ cũng như già ra sức thêu dệt mà thêm tốt đẹp, rực rỡ”. Do vậy, phụ nữ nói chung và phụ nữ ngành Hàng hải nói riêng đều có quyền tự hào, tự tin để thực hiện chức trách, nhiệm vụ của mình đối với gia đình và xã hội qua từng thời kỳ lịch sử.