Luôn năng nổ, nhiệt tình trong công việc, tích cực chủ động và hết lòng với công tác an sinh xã hội, đó là lời khen mà nhiều người dành cho chị Đặng Kim Hồng - Phó Trưởng Phòng Kinh doanh, Trưởng Ban Nữ công Công đoàn Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn. Với cái tâm và tấm lòng của mình đối với công tác từ thiện nhân đạo, chị đã góp phần thắp lên “ngọn lửa” phong trào để nhân lên sức mạnh của lòng nhân ái.