TIN MỚI ĐĂNG !
Với phương châm xuyên suốt là không ngừng học tập, lấy kiến thức làm nền tảng, thuyền trưởng trẻ Nguyễn Văn Huấn - Công ty cổ phần Vận tải biển Vinaship đã đưa ra kinh nghiệm: Công việc khó hay dễ là do cách làm. Khi đã vượt qua được một vấn đề khó thì nó sẽ trở thành dễ và từ đó bản thân sẽ tích lũy được thêm kinh nghiệm và trưởng thành dần lên.