Lịch tuần
Từ ngày:
v
Đến ngày:
v
#
Thứ/Ngày
Thời gian[Filter]
Nội dung[Filter]
Thành phần[Filter]
Địa điểm[Filter]
  
v
  Thứ 4
(26/06/2019)
14:00Hội nghị tập huấn về An toàn, vệ sinh lao động do Tổng Liên đoàn tổ chức (03 ngày).Đ/c Nguyễn Anh Toàn - Phó ban CSPL CĐ TCT.Tại Hòa Bình.
  Thứ 6
(28/06/2019)
13:00Hội nghị đại biểu người lao động năm 2019 Công ty CP Vinalines Logistics Việt Nam và Đại hội đại biểu Công đoàn Cty CP Vinalines Logistics Việt Nam nhiệm kỳ (2019-2024).Đ/c Phạm Văn Hải - Phó Chủ tịch, đ/c Nguyễn Duy Thịnh - Chánh Văn Phòng CĐ TCT.Tại Hà Nội.
  Thứ 6
(28/06/2019)
08:00Hội nghị động viên khen thưởng con cán bộ, CNLĐ đoàn viên công đoàn Cảng Hải Phòng đạt thành tích cao trong học tập năm học 2018-2019.Đ/c Phạm Văn Lin - Phó Chủ tịch, đ/c Chu Diệu Linh - Trưởng ban TGNC CĐ TCT.Tại Hải Phòng.
  Thứ 6
(28/06/2019)
13:30Dự Hội nghị người lao động năm 2019 Cty CP Phát triển Hàng hải, Đại hội Công đoàn Cty CP Phát triển Hàng hải.Đ/c Lê Phan Linh - Chủ tịch, đ/c Phạm Văn Lin - Phó Chủ tịch CĐ TCT.Tại Hải Phòng.