Lịch tuần
Từ ngày:
v
Đến ngày:
v
#
Thứ/Ngày
Thời gian[Filter]
Nội dung[Filter]
Thành phần[Filter]
Địa điểm[Filter]
  
v
  Thứ 3
(19/06/2018)
08:00Đại hội Công đoàn Thành phố Hải Phòng lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2018 - 2023 Đ/c Lê Phan Linh - Chủ tịch CĐ TCT Hải Phòng 
  Thứ 3
(19/06/2018)
08:00Kiểm tra tài chính công đoàn năm 2017 tại Công đoàn Công ty CP Cảng Sài Gòn Đoàn kiểm tra của Công đoàn TCT do đ/c Phạm Văn Lin - Chủ nhiệm UBKT CĐ TCT (Trưởng đoàn) TP. Hồ Chí Minh
  Thứ 4
(20/06/2018)
08:00Kiểm tra tài chính công đoàn năm 2017 tại Công đoàn Công ty CP Gemadept (1/2 ngày); Công đoàn Công ty CP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam (1/2 ngày)Đoàn kiểm tra của Công đoàn TCT do đ/c Phạm Văn Lin - Chủ nhiệm UBKT CĐ TCT (Trưởng đoàn)TP. Hồ Chí Minh