Lịch tuần
Từ ngày:
v
Đến ngày:
v
#
Thứ/Ngày
Thời gian[Filter]
Nội dung[Filter]
Thành phần[Filter]
Địa điểm[Filter]
  
v
  Thứ 3
(24/10/2017)
08:00Hội nghị công tác đối ngoại công đoàn do Tổng Liên đoàn tổ chức.Đ/c Lê Phan Linh - Chủ tịch, đ/c Chu Diệu Linh - Trưởng Ban TG-NC CĐ TCTHà Nội