Lịch tuần
Từ ngày:
v
Đến ngày:
v
#
Thứ/Ngày
Thời gian[Filter]
Nội dung[Filter]
Thành phần[Filter]
Địa điểm[Filter]
  
v
  Thứ 3
(20/04/2021)
08:00Hội nghị Người lao động năm 2021 của Công ty CP VT và Thuê tàu biển Việt Nam.Đ/c Lê Phan Linh - Chủ tịch CĐ TCT.TP. Hồ Chí Minh.
  Thứ 5
(22/04/2021)
08:00Hội nghị tập huấn các biện pháp phòng, chống và đánh giá nguy cơ rủi ro lây nhiễm Covid-19 tại nơi làm việc cho cán bộ CĐ (02 ngày).Đ/c Chu Diệu Linh - Trưởng Ban TGNC, đ/c Lê Thành Đông - Chuyên viên Ban CSPL và QHLĐ (CĐ TCT).Hà Nội.