Lịch tuần
Từ ngày:
v
Đến ngày:
v
#
Thứ/Ngày
Thời gian[Filter]
Nội dung[Filter]
Thành phần[Filter]
Địa điểm[Filter]
  
v
  Thứ 4
(13/12/2017)
07:30Đại hội Đại biểu Công đoàn Công ty CP Cảng Vật Cách nhiệm kỳ 2018 - 2023.Đ/c Lê Phan Linh - Chủ tịch, đ/c Phạm Văn Lin - Phó Chủ tịch, đ/c Lê Thị Việt Thương - Trưởng Ban Tổ chức CĐ TCT.Hải Phòng.
  Thứ 4
(13/12/2017)
08:00Dự Đại hội toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VI Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn TCT, Chủ tịch Hội cựu Chiến binh TCTHội trường Bộ quốc phòng - Số 07 Nguyễn Tri Phương (Từ ngày 13/12 đến hết ngày 15/12/2017) 
  Thứ 5
(14/12/2017)
09:00Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty CP Vinalines Nha Trang.Đ/c Phạm Văn Hải - Phó Chủ tịch CĐ TCT.Hải Phòng.
  Thứ 6
(15/12/2017)
09:00Hội nghị Người Lao động Công ty Cổ phần Hàng hải Đông Đô năm 2017.Đ/c Lê Phan Linh - Chủ tịch, đ/c Phạm Văn Hải - Phó Chủ tịch CĐ TCT.Hà Nội. 
  Thứ 7
(16/12/2017)
08:30Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Hàng hải Việt Nam Đồng chí Lê Phan Linh - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy TCT, Chủ tịch CĐ TCTPhòng họp 2 - Tầng 17 
  Thứ 7
(16/12/2017)
08:00Đại hội Công đoàn Công ty cổ phần Cảng Khuyến Lương nhiệm kỳ 2018 - 2022Đồng chí Phạm Văn Lin - Phó Chủ tịch, đồng chí Lê Thị Việt Thương - Trưởng Ban Tổ chức Công đoàn TCTHà Nội