Lịch tuần
Từ ngày:
v
Đến ngày:
v
#
Thứ/Ngày
Thời gian[Filter]
Nội dung[Filter]
Thành phần[Filter]
Địa điểm[Filter]
  
v
  Thứ 2
(14/10/2019)
08:00Tham gia lớp tập huấn, trao đổi kinh nghiệm chỉ đạo công tác công đoàn do Tổng Liên đoàn Lao động VN tổ chức (Từ ngày 14-18/10/2019).Đ/c Lê Phan Linh - Chủ tịch, đ/c Phạm Văn Lin - Phó Chủ tịch, đ/c Phạm Văn Hải - Phó Chủ tịch CĐ TCT.Tại hà Nội.
  Thứ 4
(16/10/2019)
08:00Dự Hội thi "Cán bộ nữ công giỏi Cảng Hải Phòng".Đ/c Phạm Văn Lin - Phó Chủ tịch, đ/c Lê Thị Việt Thương - Trưởng Ban Tổ chức, đ/c Chu Diệu Linh - Trưởng Ban TGNC CĐTCT.Tại Hội trường Công ty CP Cảng Hải Phòng.
  Thứ 5
(17/10/2019)
20:00Dự Chương trình "Cả nước chung tay vì người nghèo" năm 2019 do Thủ tướng Chính phủ phát động, Uỷ ban TW Mặt trận Tổ quốc VN phối hợp với Ban chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu Quốc gia và Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức.Đ/c Lê Phan Linh - Chủ tịch CĐ TCT.Trung tâm Hội nghị Quốc gia.