Lịch tuần
Từ ngày:
v
Đến ngày:
v
#
Thứ/Ngày
Thời gian[Filter]
Nội dung[Filter]
Thành phần[Filter]
Địa điểm[Filter]
  
v
  Thứ 3
(19/01/2021)
14:00Hội nghị Ủy ban Kiểm tra Công đoàn TCT Hàng hải VN lần thứ 7 - Khóa V.Các đ/c Ủy viên UBKT CĐ TCT HHVN và các đ/c có Giấy mời.Phòng họp tầng 15 CQ CĐ TCT.
  Thứ 3
(19/01/2021)
08:30Hội nghị đại biểu Người lao động năm 2021 của Công ty CP Vận tải biển Việt Nam.Đ/c Phạm Văn Hải - Phó Chủ tịch CĐ TCT. Hải Phòng.
  Thứ 3
(19/01/2021)
08:30Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết ĐH X CĐ GTVT Việt Nam, triển khai nhiệm vụ năm 2021.Đ/c Hoàng Thị Thanh Hường - Trưởng Ban Tài chính, Phụ trách VP CĐ TCT.Hà Nội
  Thứ 4
(20/01/2021)
08:00Hội nghị Ban Chấp hành  Công đoàn TCT Hàng hải Việt Nam lần thứ 7-Khóa V.Các đ/c Ủy viên BCH, Ủy viên UBKT Công đoàn TCT và các đ/c có Giấy mời.Hội trường lớn, tầng 3 tòa nhà Ocean Park, số 01 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội
  Thứ 4
(20/01/2021)
13:30Hội nghị Sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội V Công đoàn TCT Hàng hải VN, Đại hội XII Công đoàn Việt Nam và triển khai nhiệm vụ năm 2021.Các đ/c Ủy viên BCH, Ủy viên UBKT CĐ TCT; các đ/c Chủ tịch, Phó Chủ tịch CĐCS trực thuộc CĐ TCT và các đ/c có giấy mời.Hội trường lớn, tầng 3 tòa nhà Ocean Park, số 01 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội
  Thứ 5
(21/01/2021)
14:00Hội nghị Tổng kết công tác Công đoàn năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 của CĐ Cty CP Cảng Hải Phòng.Đ/c Lê Phan Linh - Chủ tịch CĐ TCT.


 Hải Phòng.

  Thứ 5
(21/01/2021)
14:00Hội nghị giữa nhiệm kỳ 2018-2023 và Tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Công đoàn Dầu khí Việt Nam.Đ/c Phạm Văn Hải - Phó Chủ tịch CĐ TCT.Hà Nội
  Thứ 6
(22/01/2021)
17:30Tết Sum vầy - Kết nối yêu thương năm 2021 do Công đoàn TCT tổ chức (Khu vực phía Bắc).Các đ/c Ủy viên BCH, Ủy viên UBKT CĐ TCT; các đ/c Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên BCH, cán bộ chuyên trách CĐ, CNLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, các thuyền viên làm việc trên tàu từ 16 tháng trở lên thuộc CĐCS trực thuộc CĐ TCT và các đ/c có giấy mời. Hải Phòng.