Lịch tuần
Từ ngày:
v
Đến ngày:
v
#
Thứ/Ngày
Thời gian[Filter]
Nội dung[Filter]
Thành phần[Filter]
Địa điểm[Filter]
  
v
  Thứ 2
(09/12/2019)
13:30Họp giao ban Cơ quan Công đoàn TCT Hàng hải Việt Nam tháng 12/2019.Toàn thể CB, CNV CQ CĐ TCT.Phòng họp tầng 15, CQ CĐ TCT.