Lịch tuần
Từ ngày:
v
Đến ngày:
v
#
Thứ/Ngày
Thời gian[Filter]
Nội dung[Filter]
Thành phần[Filter]
Địa điểm[Filter]
  
v
  Thứ 6
(22/02/2019)
13:30Hội nghị Người lao động năm 2019 Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng công trình Hàng hải.Đ.c Phạm Văn Hải - Phó Chủ tịch Công đoàn TCTHà Nội
  Thứ 6
(22/02/2019)
13:30Hội nghị Tổng kết năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 và Hội nghị Người Lao động Công ty CP Vận tải biển Vinaship.Đ/c Lê Phan Linh - Chủ tịch, Đ/c Chu Diệu Linh - Trưởng Ban TG-NC Công đoàn TCT.Hải Phòng.
  Thứ 6
(22/02/2019)
08:30Hội nghị Tổng kết hoạt động thi đua năm 2018 và triển khai công tác thi đua năm 2019 của Khối 9 Công đoàn Tập đoàn, Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt NamĐ.c Phạm Văn Hải - Phó Chủ tịch CĐ TCTHà Nội.
  Thứ 7
(23/02/2019)
13:30Hội nghị biểu dương cán bộ nữ tiêu biểu toàn quốc lần thứ 2 năm 2019 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt NamĐ/c Phạm Văn Lin - Phó Chủ tịch, đ.c Chu Diệu Linh - Trưởng ban TG-NC Công đoàn TCT và đồng chí được biểu dương.Hà Nội.