Đổi mật khẩu.
Tài khoản:
Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:  
Nhập lại mật khẩu mới:  
SUPPORT ONLINE
Khắc phục sự cố cổng SMS
Mr.Tuyển: 093.608.1315
tuyenpv@hungthinhjsc.com
Phụ trách kỹ thuật
Mr.Cường: 090.219.2296
cuongth@hungthinhjsc.com
Kỹ thuật ứng dụng
Mr.Quyết: 090.625.3459
n2quyet@hungthinhjsc.com
Kế toán & Đối soát
Ms.Huệ: 0906.23.03.84
ketoan@hungthinhjsc.com
Hotline
Mr.Duy: 090.224.1919
duyna@hungthinhjsc.com