Tin tức tổng hợp

Chi bộ Cơ quan Công đoàn Tổng công ty: Tổng kết công tác Đảng năm 2013

Tháng Mười Hai 24, 2013 ·

     Ngày 23/12/2013, Chi bộ Cơ quan Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2013, triển khai chương trình công tác trọng tâm năm 2014.

     Hội nghị đã thông qua dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2013 gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, chương trình công tác trọng tâm năm 2014; báo cáo kiểm điểm của tập thể Chi ủy Chi bộ về công tác tự phê bình và phê bình năm 2013 gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng, đánh giá phân loại tổ chức cơ sở Đảng…

     Chi bộ đã tập trung đánh giá kết quả lãnh đạo của Chi bộ đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, lãnh đạo xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong hoạt động cơ quan, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, CNVC; lãnh đạo thực hiện có hiệu quả việc cải tiến lề lối làm việc, nền nếp trong sinh hoạt, xây dựng Chi bộ, cơ quan trong sạch vững mạnh.

     Bên cạnh đó, Chi bộ cũng đã tập trung làm rõ kết quả lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đặc biệt là triển khai tốt các nghị quyết Đảng, Đảng ủy cấp trên như: Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI), các chỉ thị, nghị quyết, văn bản chỉ đạo của Đảng; xây dựng được khối đoàn kết thống nhất để thực hiện các nhiệm vụ chính trị, không ngừng nâng cao hiệu quả công tác.

     Hội nghị cũng đã nghiêm túc đánh giá những tồn tại hạn chế trong công tác lãnh đạo của Chi bộ. Phân tích những nguyên nhân chủ quan, khách quan dẫn đến những tồn tại hạn chế. Trên cơ sở đó, đề ra hướng khắc phục và những nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2014 của Chi bộ góp phần hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao./.

Lê Thị Thanh

Tin từ: Chi bộ Cơ quan Công đoàn TCT