Chính sách Bảo hiểm xã hội

Sổ tay Pháp luật Bảo hiểm xã hội

Tháng Chín 21, 2011 ·

 

Sổ tay Pháp luật Bảo hiểm xã hội dành cho cán bộ công đoàn và công nhân lao động, giúp công nhân lao động hiểu sâu hơn chính sách, pháp luật, biết tự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của mình, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, thúc đẩy quá trình xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp.

Nhằm đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong công nhân lao động. Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam xin giới thiệu cuốn Sổ tay Pháp luật Bảo hiểm xã hội do Ban Chỉ đạo tiểu đề án 3 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam biên soạn tới các công đoàn cơ sở trực thuộc.

Bảo hiểm xã hội là sự bảo đảm thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi họ bị giảm hoặc mất thu nhập do ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, thất nghiệp, hết tuổi lao động hoặc chết, trên cơ sở đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội.

(Khoản 1 Điều 3 Luật Bảo hiểm xã hội)

1. Bảo hiểm xã hội bắt buộc gồm 5 chế độ:

- Ốm đau;

- Thai sản;

- Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

- Hưu trí;

- Tử tuất.

2. Bảo hiểm xã hội tự nguyện gồm 2 chế độ:

- Hưu trí;

- Tử tuất.

3. Bảo hiểm thất nghiệp gồm 3 chế độ:

- Trợ cấp thất nghiệp;

- Hỗ trợ học nghề;

- Hỗ trợ tìm việc làm.

(Điều 4 Luật BHXH)

 

Download toàn bộ  nội dung phần Bảo hiểm xã hội bắt buộc tại đây:

Download toàn bộ nội dung phần Bảo hiểm thất  nghiệp tại đây: