Hướng dẫn hoạt động CĐCS

Nội dung, phương pháp hoạt động của Chủ tịch Công đoàn cơ sở, Tổ trưởng công đoàn.

Tháng Chín 7, 2011 ·

 

Công đoàn cơ sở là nền tảng của tổ chức công đoàn, nơi trực tiếp tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Công đoàn. Công đoàn cơ sở lớn mạnh là một đảm bảo để tổ chức công đoàn Việt Nam lớn mạnh.

Chủ tịch công đoàn cơ sở người đứng đầu Ban chấp hành công đoàn cơ sở, người trực tiếp đề xuất chương trình kế hoạch hoạt động của công đoàn cơ sở và trực tiếp tổ chức, chỉ đạo công đoàn cơ sở triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch hoạt động khi đã được thông qua và là người trực tiếp đại diện cho tập thể người lao động xây dựng, giải quyết mối quan hệ giữa công đoàn cơ sở với người sử dụng lao động và các tổ chức chính trị, chính trị xã hội ở cơ sở. Chất lượng, hiệu quả hoạt động của Chủ tịch công đoàn cơ sở là nhân tố quan trọng quyết định chất lượng, hiệu quả hoạt động của công đoàn cơ sở.

Do vậy nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Chủ tịch công đoàn góp phần không ngừng nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của công đoàn cơ sở là yêu cầu thường xuyên và là nhiệm vụ quan trọng. Đặc biệt trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế, nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn, thực hiện tốt chức năng đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, viên chức lao động, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ nhằm thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển là vấn đề hết sức quan trọng.

Để góp phần nâng cao năng lực trình độ đội ngũ Chủ tịch công đoàn cơ sở trong tình hình mới. Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam xin giới thiệu “Nội dung phương pháp hoạt động của Chủ tịch công đoàn cơ sở” do PGS-TS Dương Văn Sao- Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam- Hiệu trưởng Trường Đại học Công đoàn và GVC Chử Văn Thịnh- nguyên Chủ nhiệm khoa Công đoàn Đại học Công đoàn biên soạn tới các Công đoàn cơ sở trực thuộc như sau:

 

Download toàn bộ nội dung hoạt động của Chủ tịch Công đoàn cơ sở tại đây:

 

Download toàn bộ nội dung hoạt động của Tổ trưởng công đoàn tại đây: