Hỏi đáp pháp luật khác

Bộ câu hỏi và đáp án thi tìm hiểu Luật Giao thông đường bộ, Luật Đường sắt, Luật Giao thông đường thủy nội địa.

Tháng Tám 30, 2011 ·

 

Thực hiện Nghị quyết liên tịch số 08/2009/NQLT/TLĐ-UBATGTQG ngày 7/8/2009 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia về đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đối với cán bộ, CNVCLĐ cả nước.

Nhân tháng An toàn giao thông và Hội thi Tuyên truyền viên giỏi về An toàn giao thông năm 2011. Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đăng toàn văn Bộ câu hỏi và đáp án tìm hiểu về Luật giao thông Đường bộ, Luật Đường sắt, Luật Giao thông Đường thủy nội địa tới cán bộ, công nhân, viên chức, lao động trong toàn Tổng công ty.


- Download bộ câu hỏi và đáp án tìm hiểu về Luật giao thông đường bô tại đây:


- Download bộ câu hỏi và đáp án tìm hiểu về  Luật Đường sắt tại đây:


- Download bộ câu hỏi và đáp án Luật Giao thông Đường thủy nội địa tại đây: